Om Brf Sjöarp

Brf Sjöarp är en bostadsrättsförening med 18 st lägenheter. I området finns det 12 st 4:or och           6 st 3:or. Området är byggt i början av 1990-talet och är ett radhusområde.

Brf Sjöarp är en ekonomisk förening

Att bo bo i en bostadsrätt innebär att man är medlem i en ekonomisk förening. Du är bostadsrättsinnehavare och har nyttjanderätt till din lägenhet. 

Detta innebär bl a att: 

Du själv bestämmer och ansvarar för när och om lägenheten skall renoveras.

Du och alla andra medlemmar delar på ansvaret för föreningen och huset.

Du kan sälja Din lägenhet när Du vill. 

 Varje år hålls en stämma där medlemmarna beslutar om viktiga frågor och väljer en styrelse som sköter det löpande arbetet under året.

Underhåll och reperationer 

Som bostadsrättsinnehavare har du ett underhållsansvar för din lägenhet. Du får också själv bekosta underhåll och reparationer inne i lägenheten. Detta gäller även balkonger och uteplatser som tillhör lägenheten. I gengälld kan du själv till stor dela styra över hur lägenhetens inre ska utformas. En viss del av den månadsavgift som du betalar till förenignen avsätts till en inre fond som kan användas för reperationer av det inre i lägenheten.

Föreningen ansvarar för skötsel, underhåll och reparationer av fastighetens yttre amst för de gemensamma utrymmen och grönytor

Försäkringar

När man bor i en bostadsrätt räcker det inte att bara ha en vanlig hemförsäkring. Du måste även har ett tillägg till hmeförsäkringen, ett så kallat bostadsrättstillägg. Detta tillägg kan bl a täcka skador som du som bostadsrättsinnehavare kan orsaka i lägenheten. Bostadsrättförenignen i sin tur har naturligtvis en fastighetsförsäkring som täcker de skador som kan uppstå i fastighetens allmänna utrymmen.

Så fungerar det i Brf Sjöarp

Om du vill få mer infromation om praktiska detaljer och ta del av olika ordnignsregler för förenigne n kan du använda dig av nedanstående länk

Lathund - Så fungerar det i Brf Sjöarp

 


 

Tillbaka