Så fungerar det i Brf Sjöarp

Bilar

Det är naturligtvis tillåtet att köra in på gården för att lasta i eller ur sin bil. Dock skall man inte parkera bilen längre stunder på gården. Man får inte heller tvätta bilen på gården. Detta eftersom det rör sig mycket barn på gården och styrelsen vill minimera bilkörning på gården. Kör man in sin bil på gården sker detta under eget ansvar.

 

Styrelsen ser också helst att man undviker att tvätta bilen på parkeringen.

 

Elmätare

Elmätare samt huvudsäkringen till lägenheten finns i förrådet på gaveln av den norra garagelängan. Lägenhetsnyckeln passar till förrådsdörren.

 

Felanmälan

Om det uppstår något fel i lägenheten inom de områdena som föreningen ansvarar för så måste lägenhetsinnehavaren kontakta styrelsen innan man tar dit någon hantverkare.

 

Flaggning

Om man vill ha flaggan på området hissad vid födelsedagar eller liknande går detta bra. Ta kontakt med Lennart Hjulfors, helst några dagar innan.

 

Försäkring

Det är viktigt att alla boende har en hemförsäkring och att man till denna har ett tillägg för bostadsrätt som täcker kostnader för vattenskador etc.

 

Grind

Vid varje infart på gården finns det en grind som skall hållas stängd. Behöver man öppna grinden kan man göra detta med sin lägenhetsnyckel.

 

Hänsyn och trivsel

Alla boende skall ju kunna trivas på området och det är viktigt att alla visar varandra hänsyn.

En grundregel är att inte spika eller borra i väggarna efter kl. 22.00 på kvällen och inte förre kl. 10.00 på lördagar, söndagar och andra helgdagar.

 

Nycklar

Om någon vill ha fler nycklar till sin lägenhet måste man få ett tillstånd av styrelsen för detta. Nycklar får endast göras av auktoriserade tillverkare.

 

Leksaker

Naturligtvis har barnen på området med sig leksaker ut. Dock är det föräldrarnas ansvar att se till att leksakerna kommer in igen och inte ligger kvar ute. Förutom att det kan se skräpligt ut finns det en riska att andra boende snubblar på cyklar etc. om man går genom området på kvällar och nätter.

 

 

Ohyra

I bland får man in objudna gäster i sin lägenhet så som myror eller getingar. Föreningen har avtal med Anticimex så vid problem med ohyran så kontakta styrelsen.

 

Ombyggnation

Om lägenhetsinnehavaren vill göra permanenta förändringar inne i sin lägenhet eller göra förändringar som påverkar det enhetliga utseendet på området så krävs tillstånd av styrelsen innan arbetet påbörjas. Vid osäkerhet om vad som kräver tillstånd så kontakta styrelsen innan i påbörjar en förändring. Alla förändringar, både inre och yttre, skall utföras fackmannamässigt.

 

Parkering

Om man så önskar finns det möjlighet att för en avgift på 100 kr per månad få hyra en parkeringsplats per lägenhet. Hyresavtal utfärdas av styrelsen.

 

Redskap

Föreningen har ett antal trädgårdsredskap så som gräsklippare, häcksax, skottskärra, räfsor, spade m.m. Dessa redskap är i första hand till för skötseln av de gemensamma ytorna, men de boende får naturligtvis låna dessa redskap för skötseln av den egna tomten. Gräsklipparna och skottkärrorna finns i soprummet i den södra garagelängan och de övriga redskapen i förrådet i den södra garagelängan. För att låna dessa redskap så kontakta någon i styrelsen.

 

Sandlåda

Sandlådan på området är försedd med ett nät för att hindra katter och andra djur från att använda sandlåda. Föräldrar ansvarar för att nätet läggs tillbaka efter att barnen har använt sandlådan. Det är inte heller lämpligt att fika eller äta i sandlådan eftersom matrester lätta lockar till sig fåglar och andra djur.

 

Skräp

Skräp skall inte hamna på marken utan var och en skall ta hand om sitt eget skräp och lägga det på lämpligt ställe.

 

Soprum

Det finns ett soprum i varje garagelänga. Dessa är endast till för hushållsavfall och då det avfall som inte kan sorteras och lämnas till återvinning. Hushållssoporna skall läggas i förslutna påsar i sopkärlen.

 

Städdag/Arbetsdag

Ett par gången per år har föreningen städdag och eller arbetsdag på området. Tanken med dessa dagar är att vi gemensamt efter bästa förmåga skall hjälpa åt med det underhåll som behöver göras. Ju fler som hjälper till vid dessa tillfällen desto lättare går arbete. Om vi inte själva gör detta arbeta måste vi ta in hantverkare etc. vilket kommer att innebära ökade månadsavgifter, vilket vi vill undvika.

   

Trädgård

Till varje lägenhet hör en trädgård. Det är lägenhetsinnehavarna som själva ansvarar för skötseln av sin trädgård och man skall åtminstone hålla den i bra skick vilket innebär att gräsmattan och häckarna skall klippas etc. I övrigt får man utforma trädgården efter eget tycke och smak.

 

Trädgårdsavfall

Bakom norra garagelängan finns möjlighet att lägga komposterbart trädgårdsavfall, men inget annat avfall skall läggas här.

 

Underhåll

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för det inre underhåller och föreningen avvarar för det yttre underhållet. Till det inre underhållet avsätts varje månad en dela av er månadsavgift till en inre fond som disponeras av lägenhetsinnehavaren. För uttag ur den inre fonden så kontakta styrelsen.

 

Styrelsen gör årliga besiktningar av fastigheternas yttre och bedömer behovet av underhåll. Upptäcker ni skador eller liknande på fastigheternas exteriör så kontakta styrelsen.